Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือม... (29 มิ.ย. 2563)  
การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (26 มิ.ย. 2563)  
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร... (16 มิ.ย. 2563)  
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสัง... (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบีย... (12 มิ.ย. 2563)
ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ร้านสะดวกซื้อ และ Deliveryประเมินตนเอง... (27 พ.ค. 2563)
ทำอย่างไรให้ห่างไกลเชื่อโควิด-19เมื่อกลับถึงบ้าน (15 พ.ค. 2563)
New Normal วิถีใหม่ชีวิตใหม่ในโลกใบเดิม กับยุคโควิด-19 (13 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่องมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้... (05 พ.ค. 2563)
ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก หยุดเชื้อ COVID -19 (27 เม.ย. 2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ กิจ... (15 เม.ย. 2563)
หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี (02 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน... (24 มี.ค. 2563)
ประกาศรับฟังความคิดเห็น การกำหนด รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโ... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ... (24 ก.พ. 2563)
ไวรัสโคโรนา19 (19 ก.พ. 2563)
คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ... (12 ก.พ. 2563)
โรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ (07 ก.พ. 2563)
มารู้จัก...ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (07 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาโหน... (27 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (03 มิ.ย. 2563)  

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 256... (04 พ.ค. 2563)  

โครงการ " นายอำเภอพบนักเร... (25 มี.ค. 2563)  

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูน... (13 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ... (09 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทา... (07 มี.ค. 2563)

โครงการจัดการ ขยะมูลฝอย ใ... (22 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (20 ธ.ค. 2562)

โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน... (19 พ.ย. 2562)

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " ... (14 ต.ค. 2562)

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธ... (14 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (22 ส.ค. 2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเ... (16 ส.ค. 2562)

กิจกรรมชมรม ทูบีนัมเบอร์ว... (10 ส.ค. 2562)

นักเรียน รร.ผู้สูงอายุ ทต... (31 ก.ค. 2562)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ... (12 ก.ค. 2562)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรี... (05 ก.ค. 2562)

พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอา... (28 มิ.ย. 2562)

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งข... (21 มิ.ย. 2562)

ขอเชิญร่วมเป็นขวัญและกำลั... (10 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนล... (22 พ.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนลานคอนกรีตของสำนักปล... (07 เม.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน... (01 เม.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกโคกวา - พรุ... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนลานคอนกรีตของส... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6... (26 มี.ค. 2563)
บบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนก... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก... (13 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (11 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริ... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนก... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริ... (25 ก.พ. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โค... (19 ก.พ. 2563)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก... (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรหมนุรักษ์ ช่... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไทรทอง ช่วง... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตร... (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกทุ่งค้อ - ส... (23 ธ.ค. 2562)
Responsive image
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th