Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาการออกเก็บขนขยะมูลฝอย (21 มิ.ย. 2562)  
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน นาโหนดเกมส์ ครั้งที่ 15 (21 มิ.ย. 2562)  
ขอเชิญร่วมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ กับพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ... (10 มิ.ย. 2562)  
ประกาศ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน (10 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่องการควบคุมการเลี้ยงห... (03 มิ.ย. 2562)
กำหนดการลงพื้นที่เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภ... (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศให้ประชาชนชาวตำบลนาโหนด ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 ไปลงทะเบียนเพื่อ... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเตือน ประชาชนตำบลนาโหนด ให้เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน (12 พ.ย. 2561)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (03 ต.ค. 2561)
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561 (24 ก.ย. 2561)
การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค (13 ก.พ. 2561)
การให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (13 ก.พ. 2561)
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (13 ก.พ. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 (02 ก.พ. 2561)
แผ่นพับ-รวม-2-ปี (19 มิ.ย. 2560)
แผนจัดเก็บหมู่บ้าน (19 มิ.ย. 2560)
เชิญชวนเสียภาษี (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของเทสบาลตำบลนาโหนด (05 มิ.ย. 2560)
แผนภูมิขั้นตอน การสนับสนุนน้ำอุปกรณ์ - บริโภค (07 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ... (12 ก.ค. 2562)  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรี... (05 ก.ค. 2562)  

พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอา... (28 มิ.ย. 2562)  

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งข... (21 มิ.ย. 2562)

ขอเชิญร่วมเป็นขวัญและกำลั... (10 มิ.ย. 2562)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็... (03 มิ.ย. 2562)

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีข... (16 พ.ค. 2562)

โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน... (13 พ.ค. 2562)

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง ... (03 พ.ค. 2562)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำคู... (01 พ.ค. 2562)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (26 เม.ย. 2562)

พิธีมอบบ้านประชารัฐ ให้แก... (25 เม.ย. 2562)

โครงการแสดงนิทรรศการและผล... (24 เม.ย. 2562)

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒ... (19 เม.ย. 2562)

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอาย... (15 เม.ย. 2562)

พิธีปิด การแข่งขันกีฬาหมู... (12 เม.ย. 2562)

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูน... (09 เม.ย. 2562)

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาหม... (28 มี.ค. 2562)

กิจกรรมการรณรงค์รักษาความ... (22 มี.ค. 2562)

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒ... (20 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการฝังท่อระบายน้... (08 ก.ค. 2562)  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ... (03 ก.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต... (03 ก.ค. 2562)  
สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต... (24 มิ.ย. 2562)
แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คส... (18 มิ.ย. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชนิดชั... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน ค... (07 มิ.ย. 2562)
แบบ ปร.6 สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (05 มิ.ย. 2562)
แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (05 มิ.ย. 2562)
แบบ ปร.4 บัญชีประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน (05 มิ.ย. 2562)
แบบ ปก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการขุดคูระบายน้ำ... (14 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตีน... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการซ่อมแซมถนนสาย... (26 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมปรับ... (26 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองไม้แก... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิท... (02 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th