Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภ... (14 ธ.ค. 2561)  
ประกาศให้ประชาชนชาวตำบลนาโหนด ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 ไปลงทะเบียนเพื่อ... (14 พ.ย. 2561)  
ประกาศเตือน ประชาชนตำบลนาโหนด ให้เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน (12 พ.ย. 2561)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (03 ต.ค. 2561)
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561 (24 ก.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 (02 ก.พ. 2561)
แผ่นพับ-รวม-2-ปี (19 มิ.ย. 2560)
แผนจัดเก็บหมู่บ้าน (19 มิ.ย. 2560)
เชิญชวนเสียภาษี (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของเทสบาลตำบลนาโหนด (05 มิ.ย. 2560)
แผนภูมิขั้นตอน การสนับสนุนน้ำอุปกรณ์ - บริโภค (07 ก.พ. 2560)
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (07 ก.พ. 2560)
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ การให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (07 ก.พ. 2560)
กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป... (22 มี.ค. 2559)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็... (19 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี (13 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง แบบตอบรับรายงานประจำปี ๒๕๕๗ (28 ธ.ค. 2558)
เชิญชวนเสียภาษีตามกำหนด (25 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙ (25 ธ.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ... (25 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักกายภาพสตรี... (29 ส.ค. 2560)  

โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม ... (24 ส.ค. 2560)  

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒ... (21 ส.ค. 2560)  

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (02 ส.ค. 2560)

งานวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเ... (02 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้... (29 มิ.ย. 2560)

แห่เทียนพรรษา (27 มิ.ย. 2560)

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ... (14 มิ.ย. 2560)

โครงการหิ้วปื่นโตไปวัดพัฒ... (03 พ.ค. 2560)

การแข่งขันฟุตซอลนาโหนดเกม... (03 พ.ค. 2560)

พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (11 เม.ย. 2560)

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนา... (10 เม.ย. 2560)

โครงการหิ้วปื่นโตไปวัดพัฒ... (04 เม.ย. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (28 มี.ค. 2560)

โครงการประชุมสัมมนาการจัด... (27 มี.ค. 2560)

โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน... (24 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดจัดกิจกรร... (15 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดจัดกิจกรร... (03 มี.ค. 2560)

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูน... (27 ก.พ. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดลงพื้นที่... (13 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน ... (25 มิ.ย. 2561)  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการขุดลอกเหมืองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๙... (20 มิ.ย. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (20 มิ.ย. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (20 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (07 มิ.ย. 2561)
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 (07 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ข... (15 พ.ค. 2561)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองชมพู่-บ้านวัง... (08 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (08 พ.ค. 2561)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนชัง – บ้านเกาะทัง ช่... (08 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช... (08 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.01) โครงการจัดซื้อรถบรรท... (01 พ.ค. 2561)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศาลาน้ำตก - บ้านเ... (30 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (30 เม.ย. 2561)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ - มาบมวง ช่วง ... (30 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (30 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปป... (23 เม.ย. 2561)
แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนกั้นน้ำสายปลายนา - ฝาย... (23 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.... (23 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th