Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ร้านสะดวกซื้อ และ Deliveryประเมินตนเองในแบบประเมินออนไลน์ตามแนวทาง "THAI STOP COVID"
15 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ทำอย่างไรให้ห่างไกลเชื่อโควิด-19เมื่อกลับถึงบ้าน
13 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด New Normal วิถีใหม่ชีวิตใหม่ในโลกใบเดิม กับยุคโควิด-19
05 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่องมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสโคโรนา 2019(COVID 19)
27 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก หยุดเชื้อ COVID -19
15 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
02 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
24 มี.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)
25 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศรับฟังความคิดเห็น การกำหนด รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด
24 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th