Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ข้อแนะนำในการควบคุม/กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและลูกน้ำยุงลาย
24 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด 9 ข้อควรรู้ก่อนโทร 1669
22 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ชิคุนกุนยา ระบาดหนัก เหตุเข้าฤดูฝน ยุงลายพาหะนำโรคแพร่พันธุ์เร็ว ย้ำเตือนประชาชนเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย
22 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด "โรคไข้เลือดออก" มาพร้อมกับฤดูฝน
22 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ยุงลาย!!!!!เป็นพาหะนำโรคไวรัสซิกา
21 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน นาโหนดเกมส์ ครั้งที่ 15
21 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แจ้งเวลาการออกเก็บขนขยะมูลฝอย
10 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
10 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญร่วมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ กับพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562
03 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนนัขและแมว พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th