Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
14 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศให้ประชาชนชาวตำบลนาโหนด ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563
12 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเตือน ประชาชนตำบลนาโหนด ให้เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน
03 ต.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
24 ก.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561
02 ก.พ. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564
19 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เชิญชวนเสียภาษี
19 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนจัดเก็บหมู่บ้าน
19 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผ่นพับ-รวม-2-ปี
05 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของเทสบาลตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th