Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการในการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด "กินผัก - ผลไม้ แบบใหนปลอดภัย COVID -19 "และ "ไม่มองข้าม 5 จุด หยุด COVID - 19"
12 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนาโหนด
12 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาโหนด
11 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาโหนด
01 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม
30 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
29 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
29 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
07 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน application FARMBOOK

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th