Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2562
ถึง
22 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการบุกเบิกถนนใหม่สายพรุหานบัว – หนองปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562
ถึง
15 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (หลังใหม่) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2562
ถึง
12 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนใหม่สายพรุหานบัว - หนองปรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2562
ถึง
12 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2562
ถึง
01 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านเกาะไม้ดัก – โรงรมยาง ช่วง กม.0+195 ถึง กม.0+350 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
28 ก.พ. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2562
ถึง
30 ม.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งวดที่ 2 - 4 (งวดสุดท้าย)
10 ม.ค. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทังตีน – เขตตำบล ช่วง กม. 1+133 ถึง กม. 1+218 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
ถึง
28 ธ.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านเกาะไม้ดัก - โรงรมยาง ช่วง กม.๐+๑๙๕ ถึง กม.๐+๓๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2561
ถึง
17 ธ.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองชมพู่ - บ้านวังหมาก ช่วง กม.๐+๘๙๐ ถึง กม. ๑+๐๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th