Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2563
ถึง
16 ก.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๔-๐๐๑๖ สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2563
ถึง
16 ก.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2563 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๔-๐๐๑๖ สายเขาหลักโค - สามแยกบ้าน วังหมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
03 ก.ย. 2563
ถึง
02 ต.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๔-๐๐๑๖ สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
13 ส.ค. 2563
ถึง
13 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
11 ส.ค. 2563
ถึง
11 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุซ่อมแซมถนนสายคอกเก่า - สะพานเชียด ช่วง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๑ + ๓๐๐ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2563
ถึง
01 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนลานคอนกรีตของสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2563
ถึง
16 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนลานคอนกรีตของสำนักปลัด เทศบาลตำบลนาโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกโคกวา - พรุหานบัว ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๓๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563
ถึง
07 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหมาก - เกาะนารอบ - ตรอกปด หมู่ที่๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th