Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายสามแยกทุ่งค้อ – สะพานหนองกอบ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2561
ถึง
20 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 โครงการขุดลอกเหมืองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโหนด
20 มิ.ย. 2561
ถึง
20 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 โครงการขุดลอกเหมืองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโหนด
20 มิ.ย. 2561
ถึง
20 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการขุดลอกเหมืองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโหนด
07 มิ.ย. 2561
ถึง
06 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01
07 มิ.ย. 2561
ถึง
06 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
07 มิ.ย. 2561
ถึง
06 ก.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
15 พ.ค. 2561
ถึง
22 พ.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 มิ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนชัง – บ้านเกาะทัง ช่วง กม.0+555 ถึง กม.0+750 หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด
08 พ.ค. 2561
ถึง
08 มิ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนชัง – บ้านเกาะทัง ช่วง กม.0+555 ถึง กม.0+750 หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th