Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ต.ค. 2560
ถึง
02 พ.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
08 ส.ค. 2560
ถึง
07 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองปรือ - หนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด
08 ส.ค. 2560
ถึง
07 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองปรือ - หนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด
04 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมจุดวางท่อถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลนาโหนด
04 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมจุดวางท่อถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลนาโหนด
12 ก.ค. 2560
ถึง
11 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร - บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 2 กม.1+846 ถึง กม.2+118 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นไทร - บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 1 กม.1+560 ถึง กม.1+846 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th