Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2561
ถึง
23 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช. 01 โครงกาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหนด
22 มี.ค. 2561
ถึง
23 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหนด
22 มี.ค. 2561
ถึง
23 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบ ปร.๕ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหนด
16 มี.ค. 2561
ถึง
19 มี.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเวฬุวัน – หนองชมพู่ – วังหมาก ช่วง กม. 0+500 ถึง กม. 0+695 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด
16 มี.ค. 2561
ถึง
19 มี.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไม้แก่น ช่วง กม. 0+195 ถึง กม. 0+390 หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด
16 มี.ค. 2561
ถึง
16 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช. 01 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด
16 มี.ค. 2561
ถึง
16 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบ ปร. ๔ โครงการขุดเจาะบ่อบ้ำบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด
16 มี.ค. 2561
ถึง
16 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบ ปร.๕ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด
13 มี.ค. 2561
ถึง
14 มี.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหัวหมอน – พังกิ่ง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหัวหมอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด
13 มี.ค. 2561
ถึง
14 มี.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านบ่วงช้าง – บ้านต้นไทร บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ่วงช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th