Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการในการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโหนด ครั้งแรก

22 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนดขอเชิญออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

17 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม วัดหัวหมอน วันที่ 13 ม.ค.64

24 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด การสอบคัดเลือกเด็กนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษตามโครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น

23 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

17 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประชุมชี้แจงกำชับข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาโหนดในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

22 ธ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม วัดต้นไทร 22ธ.ค. 2563

21 ต.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

16 ก.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เชิญชวนประชาชนในตำบลนาโหนด เข้าร่วมปรึกษา หารือ แสดงความเห็น และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาโหนด โดยการแสกนคิวอาร์โค๊ด จากป้ายประชาสัมพันธ์

26 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th