Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ก.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เชิญชวนประชาชนในตำบลนาโหนด เข้าร่วมปรึกษา หารือ แสดงความเห็น และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาโหนด โดยการแสกนคิวอาร์โค๊ด จากป้ายประชาสัมพันธ์

26 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม

07 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม 2563

10 ก.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ลงพื้นที่แจกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๖ ประจำปี 2563

09 ก.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

03 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาโหนดขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

04 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนาโหนดขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

25 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการ " นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง " ประจำปีงบประมาณ 2563

13 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2563

09 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th