Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการจัดหาพัสดุ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชนิดชั้นเดียว
05 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
28 พ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
20 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29 ก.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
02 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเมตตา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด
02 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเมตตา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด
27 ก.พ. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศาลาน้ำตก – ห้วยสาโหด หมู่ที่ 6 ตำบลนาโหนด
27 ก.พ. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศาลาน้ำตก-ห้วยสาโหด หมุ่ที่ 6 ตำบลนาโหนด
27 ก.พ. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทัง-เกาะทังตีน หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th