Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 มี.ค. 2561
ถึง
28 มี.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโหนด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุหารบัว-สามแยกทุ่งค้อ ช่วง กม.๓+๘๘๕ ถึง กม.๔+๑๘๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโหนด
02 ต.ค. 2560
ถึง
02 ต.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นไทร – บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 2 กม. 1 + 846 ถึง กม. 2 + 118 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
25 ก.ย. 2560
ถึง
27 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังปริง - บ้านตรอกปด หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด
25 ก.ย. 2560
ถึง
27 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร – บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 1 กม. 1 + 560 ถึง กม. 1 + 846 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
11 ส.ค. 2560
ถึง
08 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังปริง - บ้านตรอกปด หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด
09 ส.ค. 2560
ถึง
09 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร – บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 2 กม. 1+846 ถึง กม. 2+118 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
09 ส.ค. 2560
ถึง
09 ส.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร–บ้านเกาะทัง ช่วงที่ 1 กม. 1+560 ถึง กม. 1+846 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด
17 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังปริง - บ้านตรอกปด หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด
17 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๐๔/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังปริง-บ้านตรอกปด หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th