Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่วงช้าง - พรุหานบัว หมู่ที่ 9-7 บ้านบ่วงช้าง
 
สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบ่วงช้าง - พรุหานบัว  ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว  1,500 เมตร
            หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500  ตารางเมตร          
สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 9 - 7  ตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง        
ประมาณราคาวันที่      29  กันยายน  2559              
ประมาณราคาโดย   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งทต.นาโหนด ที่   329/2559  ลงวันที่   19  กันยายน 2559  
                 
              ราคา/หน่วย   
ที่ รายการ หน่วย จำนวน ราคา/หน่วย ราคาทุน FN x  ราคา FN ราคากลาง
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง              
  1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมบดทับ ตร.ม.      7,500.00         13.28         99,600.00     1.3822              18.36            137,667.12
  1.2 พื้นทางหินคลุกบออัดแน่น หนา 0.20 เมตร ลบ.ม.      1,500.00       627.41       941,115.00     1.3822            867.21        1,300,809.15
2 งานผิวทาง              
  2.1 Prime COAT ตร.ม.      7,500.00         26.41       198,075.00     1.3822              36.50            273,779.27
  2.2 งาน  TACK COAT ตร.ม.                   -                             -                          -                               -  
  2.3 Asphaltic  Concrete  ON  Prime  Coat ตร.ม.      7,500.00       193.83    1,453,725.00 1.3822            267.91        2,009,338.70
  2.4 Asphaltic  Concrete  ON  Tack  Coat ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
3 งานผิวไหล่ทาง                               -                -                        -                               -  
  3.1 Prime ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  3.2 งาน TACK  COAT ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  3.3 Asphaltic  Concrete  ON  Prime  Coat ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  3.4 Asphaltic  Concrete  ON  Tack  Coat ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
4 งานตีเส้นจราจร              
  4.1 งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร  ขนาดกว้าง  0.10 ม. ตร.ม.         150.00             280         42,000.00 1.3822            387.02              58,052.40
       ตีเส้นทึบตลิด  (สีเหลือง)              
  4.2 งานตีเส้นข้างทั้งสองข้าง  ขนาดกว้าง  0.10 ม. ตร.ม.         300.00             280         84,000.00 1.3822            387.02            116,104.80
       ตีเส้นทึบตลอด (สีขาว)                                         -  
  4.3 Rumble  Strips ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  4.4 ทางม้าลาย ตร.ม.                   -                   -                           -                -                        -                               -  
5 งานจราจรสงเคราะห์                                -                               -  
  5.1 งานปรับปรุง                                -                               -  
  5..1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล. หลัก                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.1.2 หลักกิโลเมตร หลัก                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.1.3 ป้ายจราจร ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.1.4 Guard  Rail เมตร                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2 งานติดตั้ง                                         -  
  5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ป้าย              1.00         3,100            3,100.00 1.3822         4,284.82                4,284.82
  5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1. ป้าย              1.00         2,000            2,000.00 1.3822         2,764.40                2,764.40
  5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ. - บ55 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต75 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต76 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต77 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต78 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.9 ป้ายจราจรแบบ น1 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.10 ป้ายจราจรแบบ น2 (1แผ่น) ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.11 ป้ายจราจรแบบ น2 (แผ่นป้าย) ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.12 ป้ายจราจรแบบ น2 (แผ่นป้าย) ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.13 ป้ายจราจรแบบ น3 ป้าย                   -                   -                           -                -                        -                               -  
  5.2.14 ป้ายจราจรแบบ น4 ป้าย                   -                   -  
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th