Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ-รวม-2-ปี (19 มิ.ย. 2560)  
แผนจัดเก็บหมู่บ้าน (19 มิ.ย. 2560)  
เชิญชวนเสียภาษี (19 มิ.ย. 2560)  
กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป... (22 มี.ค. 2559)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็... (19 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี (13 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง แบบตอบรับรายงานประจำปี ๒๕๕๗ (28 ธ.ค. 2558)
เชิญชวนเสียภาษีตามกำหนด (25 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙ (25 ธ.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ... (25 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย แ... (25 ก.พ. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอน... (24 ก.พ. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อการชำระเงินค่าภาษีโรงเร... (06 ม.ค. 2558)
ที่ พท ๕๖๓๐๒/ว.๑๗๒๒ เรื่อง เชิญชวนเสียภาษีตามกำหนด (06 ม.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (05 ม.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (05 ม.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝาปิดค... (29 ก.ค. 2557)
ประกาศ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 (15 ก.ค. 2557)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มิ.ย. 57 (15 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักกายภาพสตรี... (29 ส.ค. 2560)  

โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม ... (24 ส.ค. 2560)  

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒ... (21 ส.ค. 2560)  

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (02 ส.ค. 2560)

งานวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเ... (02 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้... (29 มิ.ย. 2560)

แห่เทียนพรรษา (27 มิ.ย. 2560)

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ... (14 มิ.ย. 2560)

โครงการหิ้วปื่นโตไปวัดพัฒ... (03 พ.ค. 2560)

การแข่งขันฟุตซอลนาโหนดเกม... (03 พ.ค. 2560)

พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (11 เม.ย. 2560)

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนา... (10 เม.ย. 2560)

โครงการหิ้วปื่นโตไปวัดพัฒ... (04 เม.ย. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (28 มี.ค. 2560)

โครงการประชุมสัมมนาการจัด... (27 มี.ค. 2560)

โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน... (24 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดจัดกิจกรร... (15 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดจัดกิจกรร... (03 มี.ค. 2560)

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูน... (27 ก.พ. 2560)

เทศบาลตำบลนาโหนดลงพื้นที่... (13 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คส... (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล... (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตส... (27 ธ.ค. 2560)  
สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนา หมู่ที่ ... (18 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางปปช.0... (18 ธ.ค. 2560)
สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (18 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา... (18 ธ.ค. 2560)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหล... (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอ... (29 พ.ย. 2560)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน... (29 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้... (29 พ.ย. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐... (27 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.... (27 พ.ย. 2560)
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) (15 พ.ย. 2560)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) (15 พ.ย. 2560)
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) (15 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (15 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ... (03 ต.ค. 2560)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองปรือ - ห... (08 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th